Lätt fallvikt – vägmaterial

VTI har instrument som ska underlätta mätningar av bärighet hos obundna vägmaterial. Det är teknik som ska göra mätningar enkla, billigare och mindre tidskrävande.

VTI har två sådana utrustningar varav den ena är en kommersiell (standard)utrustning för enklare och snabba mätningar samt en specialbyggd variant med mer avancerade mätmöjligheter (för främst forskning).

Instrumenten är så kallade lätta fallvikter som ska användas för att mäta deflektion (deformation) och kontrollera bärighet i fält på vägmaterial (med till exempel olika packning). Med mätning i fält menas här mätning av grusvägar eller obundna lager för vägar som är under konstruktion.

Standardutrustning

Standardutrustning för lätt fallvikt som står på grusväg.
Foto: Tomas Johansson, SCA

Vid mätning görs tre förbelastningsslag och de tre efterföljande slagen ingår i mätningen. Medelvärde av de tre mätslagens deformation ligger till grund för beräkning av resultatet, deformationsmodulen, Evd som anges i MPa (MegaPascal=MN/m²). Positionsdata (GPS) för varje mätpunkt är möjlig.

Varje mätpunkt tar någon eller ett par minuter att mäta.
Vi har även tilläggsdelar för att bestämma ”dynamisk CBR” (resultat i procent) för såväl fält som på lab.

Priser

  • Personal: 1 100 kr/timme
  • Utrustning: 2 000 kr/dag
  • Fordons- och reskostnader tillkommer. (Vi utgår från Linköping)

Specialbyggd utrustning

Två personer som demonstrerar specialutrustning för mätning av lätt fallvikt.
Foto: VTI

Mätning med en fallviktsdeflektometer som utförs genom att en vikt som kan väga upp till 14 kN släpps ned på en metallplatta. När vikten släpps slår den på plattan och en deformation av både plattan och marken under plattan registreras. De flesta liknande mätinstrument (standardutrustningar) som finns på marknaden idag mäter antingen plattans eller markens deformation men med denna utrustningen är det möjligt att göra de här mätningarna med samma instrument.

Utrustad med sensorer och gps

Det specialbyggda mätinstrumentet är utrustat med sju olika sensorer som är kopplade till själva fallvikten. Sex av sensorerna är geofoner som mäter den totala deformationer i marken och i instrumentets fallviktsplatta samt 30 cm och 60 cm från plattans mittlinje. Den sjunde sensorn är en LVDT (Linear Variable Displacement Transformer) som mäter den plastiska deformationen den är monterad i en ram som inte påverkas av slaget från fallvikten.

Hela systemet är kopplat till en bärbar dator som visar och sparar testresultaten.

Utöver detta har instrumentet en tillsats som kan mäta dynamisk CBR både på vägar och på ett laboratorium. CBR står för California Bearing Ratio och är ett värde som beskriver mekaniskt motstånd i vägmaterial.

Instrumentet har dessutom gps (global positioning system) som kan ange geografisk position när man mäter ute i fält.

Priser

Enligt offert.

Projekttester i stor grop (test pit)

För att främja materialtestning, har en stor grop grävts på VTI:s bakgård. Gropen har de ungefärliga måtten: längd 10 meter, bredd 5,5 meter och djup 1,7 meter. Gropen kan användas för att testa material storskaligt eller utrustnings- och metodikutveckling.

För att ha kontrollerade förhållanden i gropen är den täckt med ett tak som kan öppnas vid till exempel mätning och stängas för att undvika oönskad nederbörd.

I gropen har i ett antal projekt olika material för undergrund/terrass samt bärlagermaterial testats. De har bärighetstestats med den nya specialbyggda lätta fallviktsdeflektometern. I samband med dessa försök har även jämförande tester utförts (som fallviktsmätning med standardutrustning, med CBR-tillägg samt statisk plattbelastning m.m.)

Uppdrag och projekt i testgropen erbjuds mot offert.

Senast uppdaterad: