Kvalitetskontroll av profilometrar

Profilometerutrustning uppställd på en väg.
Foto: VTI

Det är viktigt att upprätthålla en känd kvalité i mätdata. VTI utför sedan många år tester och jämförande mätningar av profilometrar som används vid vägtillståndsinventering och för funktionskontroll av beläggningsutförande.

VTI har bland annat utfört uppdrag inom internationella projekt, till finska och svenska Trafikverket, det tyska forskningsinstitutet Bast, samt till olika mätutförare och tillverkare av mätutrustning.

VTI förfogar över ett antal utrustningar som kan agera referens och metoder finns utarbetade för hur tester bör utföras.

Senast uppdaterad: