Vägmätningar

Vi hjälper dig att mäta och bedöma vägens tillstånd och utveckling. Vi har utrustning och kompetens att utföra olika typer av mätningar för att bedöma vägens jämnhet, geometri och friktion samt vägens strukturella tillstånd så som styvhet och skador.

Vi utför också provning av vägmaterial i vårt vägmateriallaboratorium.