Mätteknisk utveckling

Man som arbetar med elektronik.
Foto: Katja Kircher

VTI:s mättekniska laboratorium i Linköping utvecklar, bygger och servar mätteknisk utrustning, i första hand internt på VTI men även för kunders räkning. Mestadels handlar det om utrustning som används i forskningsprojekt inom transportområdet. Vi kan dock åta oss uppdrag även inom andra områden – välkommen att kontakta oss för en dialog.

Vi har resurser för:

  • programutveckling
  • datainsamling
  • hårdvaruutveckling och tillverkning
  • provning och mätning

Vi har lång erfarenhet av att utveckla både fasta och mobila mät- och laboratorieutrustningar för transportområdet då de flesta av VTI:s mätutrustningar som används inom forskningen är utvecklade och byggda hos oss. Vi har utvecklat och byggt system för att mäta bland annat:

  • tjäle och temperatur,
  • spänningar, tryck, kraft och töjningar,
  • hastighet och friktion,
  • med mera.
Senast uppdaterad: