Arbetar som resurs i de olika labben på enheten, från allt inom FoU-uppdrag till externa beställningsuppdrag i hänseende på kvalitétskontroll av asfaltmaterial som exempelvis bindemedel, obundet material och beläggningar inom ackrediterade provningsmetoder (vägbyggnadsområdet SS-EN ISO 17025). Utför kontroll och kalibrering av laboratorieutrustning i certifierad verksamhet enligt ISO 9001 och 14001. Delaktig vid drift, underhåll, konstruktion/instrumentering samt datainsamling vid tung utrustning som Heavy Vehicle Simulator (HVS) och Cirkulära Provvägsmaskinen (PVM). Involverad i skadeutredningar, ringanalyser (Round robins). Utför konsultationer i form av vägtekniska fältmätningar.