Provning av vägmaterial

Vi genomför provning och analyser på alla typer av vägmaterial – asfalt, bindemedel, stenmaterial och övriga obundna material som bärlager och förstärkningslager. Vi kan även utföra provning av cirkulära material som till exempel biobindemedel och ballastprodukter av annat ursprung än krossat berg (t.ex. slagg, askor och krossad betong).

Våra uppdrag omfattar allt från enstaka provningar till skadeutredningar och större forskningsprojekt. Kontakta oss även gärna med förfrågningar om andra uppdrag.

Som forskningsinstitut har vi tillgång till bred kompetens inom vägbyggnadsområdet och kan hjälpa dig som kund genom att rekommendera lämpliga undersökningar – även vid mycket specifika problem och frågeställningar.

Laboratoriet är ackrediterat enlig SS-EN ISO 17025 av Swedac. VTI är certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.

Mer om ackrediterad provning och metodavsteg Länk till annan webbplats.

För mer information, pris och kontaktpersoner inom respektive material/produktkategori välj nedan: