Fallviktsmätning

Vid en fallviktsmätning simuleras en tung hjulöverfart genom en dynamisk punktbelastning på ytan. Resultaten från en fallviktsmätning kan bland annat användas till bärighetsanalys och kontroll, livslängdsberäkning samt förstärkningsdimensionering av vägar och andra trafikerade ytor.

Vid belastningen mäts ytans respons/deflektion i belastningscentrum samt på ett antal avstånd upp till 150 cm från belastningscentrum. Med mätresultatet som underlag kan styvheten på konstruktionen och dess lager analyseras.

Mätresultaten visar på bra och dåliga avsnitt med avseende på bärighet längs den mätta sträckan. Mätresultaten används också som underlag till olika typer av bärighetsanalyser och dimensionering av till exempel flygfältsbanor genom bärighetsklassificering (Pavement Classification Number, PCN), betongvägar, hamnområden och andra typer av industriytor som utsätts för stora belastningar.

VTI har två automatiska fallviktsdeflektometrar. Den ena är av fabrikatet KUAB och används för belastningar från 15 kN upp till 65 kN, huvudsakligen på asfaltsbelagda vägar men även på grusvägar och obundna överbyggnadslager, då under byggnadsskedet. Den andra är en tung fallvikt som används för mätning på flygfältsbanor, betongvägar och liknande ytor med höga belastningar.

Senast uppdaterad: