FORSKNING, UTVECKLING, UTREDNING KRING INFRASTRUKTUR, TRAFIK OCH TRANSPORTER

Vi höjer kunskapen i transportsektorn och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.

SENASTE FORSKNINGSRESULTATEN


Externa kostnader för luftföroreningar

I detta notat presenteras underlag och beräkningar för delprojektet luftföroreningar, som genomförts inom ramen för VTI:s andra regeringsuppdrag avseende Trafikens Samhällsekonomiska Kostnader (Samkost2). Vi har i denna studie beräknat marginella...

Skattning av marginalkostnader för väg- och järnvägsbuller

Syftet med denna studie är att skatta marginalkostnaden för väg- och järnvägsbuller i Sverige. Vi använder effektkedjeansatsen där trafikbullrets påverkan på exponerade individer kopplas till en monetär värdering av dessa utfall.De data som används...

Sjöfartens policyrelevanta samhällsekonomiska marginalkostnader

Syftet med rapporten är att identifiera och så långt som möjligt kvantifiera de policyrelevanta (externa) kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaderna för användningen av den statliga sjöinfrastrukturen och de externa kostnaderna som...

SENASTE NYTT


2016-12-02

Bilisterna betalar mer än de kostar lastbilar, tåg och flyg åker snålskjuts

Den känslan visar sig vara helt rätt, då forskare på vti gjort en omfattande analys på hur de olika trafikslagen...oberoende forskningsinstitut inom transportsektorn. vti-forskarna har tagit hänsyn ti...Källa: Auto Motor & Sport


2016-12-01

Professorn: Tåg kan inte konkurrera med flyg

Vi vände oss till Jan-Eric Nilsson som är professor inom transportekonomi på statens väg- och transportforskningsinstitut. Han har tittat på både prisutvecklingen för olika transportmedel och miljöpåv...Källa: svt.se


2016-12-01

Betalar trafiken sina egna kostnader?

Personbilstrafiken betalar mer än vad den kostar samhället medan både den tunga vägtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken betalar mindre. Inrikesflygets avgifter är i huvudsak inriktade på att täcka flygplatsens kostnader. Det innebär att långväga internationellt flyg enbart betalar en liten del av de kostnader som utsläppen förorsakar.


2016-11-29

Nytt transportkoncept i Jönköping

Nu ska elcyklar, elbilar samt lådcyklar placeras ut på elfordonspooler i två stadsdelar i Jönköping. Syftet med forskningsprojektet är att hitta ett bra koncept för framtida elfordonspooler direkt vid boendet.


2016-11-28

"De är självreglerande och billiga"

Johan Olstam, som är forskare på vti och Linköpings Universitet, vet mer om rondellens egenskaper.......Källa: Sveriges Radio


2016-11-28

En aktiv körstil minskar risken att välta med fyrhjuling

Enligt tidigare forskning är vältning en av de olyckstyper som ofta leder till allvarliga konsekvenser för förare av fyrhjulingar. En nyutkommen VTI-studie visar att det krävs en aktiv körstil för att köra säkert med fyrhjuling, men i nuläget saknas det...


2016-12-01

Betalar trafiken sina egna kostnader?

Personbilstrafiken betalar mer än vad den kostar samhället medan både den tunga vägtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken betalar mindre. Inrikesflygets avgifter är i huvudsak inriktade på att täcka flygplatsens kostnader. Det innebär att långväga internationellt flyg enbart betalar en liten del av de kostnader som utsläppen förorsakar.


2016-11-29

Nytt transportkoncept i Jönköping

Nu ska elcyklar, elbilar samt lådcyklar placeras ut på elfordonspooler i två stadsdelar i Jönköping. Syftet med forskningsprojektet är att hitta ett bra koncept för framtida elfordonspooler direkt vid boendet.


2016-11-28

En aktiv körstil minskar risken att välta med fyrhjuling

Enligt tidigare forskning är vältning en av de olyckstyper som ofta leder till allvarliga konsekvenser för förare av fyrhjulingar. En nyutkommen VTI-studie visar att det krävs en aktiv körstil för att köra säkert med fyrhjuling, men i nuläget saknas det...


2016-11-23

Yvonne Andersson-Sköld utsedd till professor inom miljö

VTI har inrättat en ny professorstjänst i miljö inom transportsektorn och har tillsatt Yvonne Andersson-Sköld som professor. Tjänsten är ett samarbete med Chalmers, institutionen för Bygg- och miljöteknik.


2016-11-16

Vi söker dig med ADHD

Forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, söker just nu deltagare till en studie där man undersöker om ADHD påverkar körbeteendet. Studien genomförs hos VTI i Linköping innan jul.


2016-12-02

Bilisterna betalar mer än de kostar lastbilar, tåg och flyg åker snålskjuts

Den känslan visar sig vara helt rätt, då forskare på vti gjort en omfattande analys på hur de olika trafikslagen...oberoende forskningsinstitut inom transportsektorn. vti-forskarna har tagit hänsyn ti...Källa: Auto Motor & Sport


2016-12-01

Professorn: Tåg kan inte konkurrera med flyg

Vi vände oss till Jan-Eric Nilsson som är professor inom transportekonomi på statens väg- och transportforskningsinstitut. Han har tittat på både prisutvecklingen för olika transportmedel och miljöpåv...Källa: svt.se


2016-11-28

"De är självreglerande och billiga"

Johan Olstam, som är forskare på vti och Linköpings Universitet, vet mer om rondellens egenskaper.......Källa: Sveriges Radio


2016-11-28

Sopsaltning förhindrar halkolyckor

Metoden har sedan spridits till 15 kommuner i landet, berättar Anna Niska på vti.......Källa: Sveriges Radio


2016-11-25

Kallstarter är en stor miljöbov visar studie

Samtidigt konstaterar vti (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i...Enligt honom rekommenderar både Energimyndigheten, vti, Gröna bilister samt Motormännen användning av......Källa: Expressen


2016-11-25

Så fick forskarna fler att ta bussen

reskorten, säger Sonja Forward forskare och psykolog på vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut.......Källa: NT.se


VTI AKTUELLT

VTI aktuellt sprider nyheter om och kommentarer till aktuell forskning. VTI aktuellt vänder sig till alla intressenter inom transportområdet som vill hålla sig ajour med VTI:s forskning. Tidningen distribueras kostnadsfritt och utkommer med fyra nummer per år.
LÄS MER HÄR!

TRÄFFA OSS


7
dec

Seminarium om flygforskning

Välkommen att ta del av det senaste om marginalkostnader för luftfarten och infrastrukturen kring den.
8
dec

Stora tjänstebilsdagen

Jonas Bjelfvenstam, VTI:s generaldirektör och regeringens utredare av självkörande fordon, medverkar på Stora tjänstebilsdagen.
14
dec

Seminarium inom transportekonomi

Andreas Vigren, VTI, och Anders Ljungberg, Trafikanalys presenterar rapporten "Public Transport Authorities’ use of Cost-Benefit Analysis in practice".

MEST LÄST


NYHETSFLÖDE I SOCIALA MEDIER