Drivmedla – Kunskaps- och samarbetsplattform för utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel

Landskap med vindkraftverk och symboler för alternativa drivmedel placerade på bilden.
Foto: Artinun Prekmoung/Mostphotos.com

Drivmedla är en plattform för dig som vill dela med dig av din kunskap, bli inspirerad av andra eller hitta aktörer att samarbeta med kring ladd- och tankinfrastruktur. På drivmedla.se kan du bland annat följa utbyggnaden av ladd- och tankstationer, visualisera omställningen till fossilfritt och ta del av goda exempel.

Plattformen innehåller:

  • Information om befintlig infrastruktur för laddning- och tankning för transporter.
  • Information om planerad utbyggnad av ladd- och tankstationer för fossilfria drivmedel.
  • Verktyg för att visualisera omställningen med hjälp av scenarios och prognoser för framtida transporter.
  • Möjlighet att föreslå nya laddplatser.
  • Möjlighet att hitta aktörer att samarbeta med.
  • Goda exempel samt tips på olika stöd och verktyg.

Du kan bidra till utvecklingen genom att dela med dig av din kunskap och erfarenhet till andra som också ska ställa om!

Till Drivmedla.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Sverige har som mål att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030¹. Idag är 75 procent av energin som används av vägtrafiken fossil. 89 procent av alla fordon drivs med fossila drivmedel, men av de nyregistrerade personbilarna är det färre än hälften (44 procent) som drivs fossilt². Med en allt större andel av fordonsflottan som drivs med fossilfri energi behöver ladd- och tankplatserna för dessa bli fler. För att nå klimatmålet behöver omställningstakten dessutom ökas.

¹Jämfört med år 2010.  ²Avser år 2022.

Ekonomi – det krävs stora investeringar i både infrastruktur och fordon. Osäkerhet kring investeringskalkyler och statliga stöd försvårar.

Kapacitetsbrist och långa ledtider – det saknas transparens om var det finns och var det brister i kapacitet i elnätet. Ledtiderna för att bygga ut är långa, liksom för själva anslutningsprocessen.

Regelverk – otydligheter i lagar, oförutsägbarhet för förnybara bränslen, långa ledtider för miljöprövning och bygglov.

Utspridd kunskap och många aktörer – information och kunskap är utspridd bland många aktörer. Det finns ett behov av samverkan i nya konstellationer.

Målet med plattformen är att påskynda transportsystemets omställning till fossilfria alternativ genom ökad kunskap och information om utbud och efterfrågan av ladd- och tankstationer med fossilfritt drivmedel.

Målgrupper för plattformen är:

  • Aktörer som investerar i och driver ladd- och tankstationer
  • Fordonsägare och transportköpare inom näringslivet och offentligheten
  • Regionala utvecklingsaktörer som regioner, kommuner och elnätbolag

Drivmedla har utvecklats inom ramen för projektet ReDriv som pågår 1 januari 2022 till 31 oktober 2023.

Projektet leds av Peak Innovation och utförs i samarbete med VTI, Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg, Region Dalarna, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Kalmar, Region Kalmar län, Coompanion, Miljöfordon Sverige, Energikontor Norr, Länsstyrelsen Skåne, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Gotland.

VTI står för förvaltningen av plattformen drivmedla.vti.se Länk till annan webbplats.

Projektwebbplats för ReDriv Länk till annan webbplats.

Parter i projektet ReDriv:

Logotyper för alla projektets parter.

Plattformen har utvecklats inom ramen för projektet ReDriv som finansierats av Tillväxtverket genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) samt regioner och Länsstyrelser i Sverige.

Med finansiering från:

Logotyper för finansiärerna Eruf och tillväxtverket.

Synpunkter och frågor?

Vi fortsätter arbeta med innehållet och uppdaterar löpande. Hör gärna av dig med dina tankar och behov kring plattformen till e-post: drivmedla@vti.se.

Senast uppdaterad: