Elektrifiering

Närbild på laddare som anslutits till bilen.
Foto: Matej Kastelic/Mostphotos.com

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Mot bakgrund av det har regeringen gett oss på VTI i uppdrag att bidra till ökad kunskap för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn.

Uppdraget innebär att vi ska bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn.

  • Samtliga relevanta tekniker för eldrift av transporter.
  • Hela transportsektorn, det vill säga samtliga trafik och transportslag.

Utbyggnaden av laddinfrastrukturen spelar en nyckelroll i elektrifieringsarbetet. Data från olika aktörer behöver samordnas och göras tillgänglig. Genom kartläggning, analys och dialog med olika aktörer ska vi identifiera hinder och komma fram till möjliga lösningar för att skynda på elektrifieringen.

Redovisning av uppdraget

Resultat redovisades till regeringen vid tre olika tillfällen. Läs populärvetenskapliga sammanfattningar och ta del av rapporterna:

Senast uppdaterad: