Innovationsprogrammet Shift2Access får grönt ljus

Backspegel
John Hultén och Emma Hult kommer att leda det nya innovationsprogrammet. Foto: Michael Strömgren

Shift2Access är ett av fem nya innovationsprogram som blir del av en tioårig svensk insats för omställningen till ett hållbart samhälle. Idag tillkännagav Vinnova, Energimyndigheten och Formas beslut i utlysningen Impact Innovation som innebär en stor satsning på nytänkande samverkan och lösningar för framtidens byggda miljö och mobilitet.

Ett av fem förslag på innovationsprogram som beviljas medel i den svenska framtidssatsningen och utlysningen Impact Innovation är Shift2Access. Bakom ansökan står VTI, IQ Samhällsbyggnad, Boverket, Trafikverket, RISE, IVL, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Region Skåne, VREF och initiativet Rådslaget.

När programmen i Impact Innovation är i full gång är det en statlig finansiering på en halv miljard kronor per år, och näringslivet och andra aktörer kommer att bidra med minst lika mycket.

Programmet kommer bidra med nya lösningar för framtidens fossilfria, inkluderande och resurseffektiva samhälle. Vi behöver både ett skifte till ett resursmedvetet och cirkulärt samhällsbyggande och en ny syn på mobilitet med konkurrenskraftiga alternativ till privat bilresande för att lyckas i omställningen.

Arbetet med ansökan har samlat ett nytänkande stort och starkt nätverk med människor och aktörer som på olika sätt kommer vara delaktiga i innovationsprogrammet.

– Det är mycket glädjande att vi nu med full kraft kan fokusera på sambanden mellan samhällsbyggnad, mobilitet och tillgänglighet. Det krävs för att vi på allvar ska kunna ställa om till ett hållbart, resurseffektivt och inkluderande samhälle som är till för alla, säger Tomas Svensson, generaldirektör vid VTI.

Programkontoret kommer ledas av John Hultén och vice programledare blir Emma Hult.

– Det finns ett stort engagemang för innovation och förändring bland företag, myndigheter och organisationer inom samhällsbyggnad och mobilitet. Impact Innovation ger oss unika möjligheter att arbeta tillsammans för att visa hur vi kan ställa om Sverige, säger John Hultén.

Läs mer:

Impact Innovation Länk till annan webbplats. är en svensk strategisk och långsiktig svensk kraftsamling för att lösa globala samhällsutmaningar och öka på takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Genom nya samarbeten och nya arbetssätt sker innovationer som skapar långsiktiga lösningar på samhällsutmaningar och stärker Sveriges globala konkurrenskraft. Energimyndigheten, Formas and Vinnova är huvudmän.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.