Virtual och Mixed Reality för fotgängare och cyklister

I VTI:s VR/XR-labb utnyttjas den senaste tekniken för att möjliggöra för forskare att studera beteende hos fotgängare och cyklister i olika trafiksituationer. Med state-of-the-art head-mounted displays (HMD) och positionsspårningssystem tillåter labbet försökspersoner att röra sig fritt och interagera i en virtuell 3D-miljö.

Labbet har följt den snabba teknikutvecklingen genom flera uppgraderingar sedan dess invigning 2018. År 2021 uppgraderades det visuella systemet till en Varjo VR-3, vilket gav en betydande prestandaförbättring genom ett utökat synfält på 115 grader och en upplösning på 70 pixlar per grad (ppd). Varjo VR-3 har också inbyggd blickspårning som registrerar data i 200 Hz så att forskare kan samla in mer detaljerad information om hur försökspersoner interagerar med den virtuella miljön.

Fotgängarsimulator

I början av 2023 flyttades labbet till en större flexibel yta på cirka 6 m x 14 m och med större rörelsefrihet för gångarna så erbjuds forskare att skapa mer komplexa virtuella miljöer för att studera fotgängarbeteende i en bredare uppsättning trafiksituationer.

Kille med VR-hjälm och en bildskärm som visar simulering.
Fotgängarsimulator på VTI i Linköping. Foto: Annika Johansson, VTI

Cykelsimulator

I VR/XR-labbet finns också en cykelsimulator för att studera cyklisters användarbeteende i olika trafiksituationer. Cykelsimulatorn är baserad på en frihjulsrulle, liknande den typ av träningsutrustning som används inom cykelsporten, men med betydande modifieringar för att göra den lämplig för forskningsändamål. Rullen är 2 m bred, vilket möjliggör för sidorörelser och därmed simulering av omkörningar. Cykelsimulatorn stödjer både en stor skärm framför cyklisten och användning av VR- och XR-teknik för att låta cyklister uppleva en realistisk cykelmiljö på ett kontrollerat och säkert sätt.

Prototypen av cykelsimulatorn på VTI:s kontor i Linköping innan den installerades i VR-labbet. Foto: Lennart Ochel/VTI

Sammanfattningsvis är VR/XR-labbet på VTI:s kontor i Linköping en toppmodern anläggning som ger forskare ett kraftfullt verktyg för att studera användarbeteende i en kontrollerad och säker miljö. Tillägget av cykelsimulatorn till labbet ger forskare ett unikt verktyg för att studera användarbeteende i samband med cykling. Detta är särskilt viktigt med tanke på den ökande populariteten för cykling som ett transportmedel i urbana områden och behovet av att förstå hur cyklister interagerar med fotgängare och andra trafikdeltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: