Simulering av tåg och tågtrafikledning för forskning, utbildning och projektering

På VTI sker utveckling av tågsimulatorer för olika ändamål, exempelvis för forskning som berör tågförarens arbetsmiljö. Simulatorapplikationer kan byggas som allt från komplexa hyttmiljöer till enkla skrivbordsversioner eller laptopinstallationer, beroende på tillämpning.

VTI:s tågsimulering används både till forskning och till utbildning av tågförare och operatörer, till projektering av järnväg samt vid marknadsföringsevenemang för att visa hur det går till att köra ett tåg.

Forskning

På VTI används tågsimulatorer för beteendevetenskapliga studier med inriktning på fordonsteknik, samspelet mellan operatör och teknik, trafiksäkerhet, utbildning/träning och fysiologi. Simulatorer ger möjligheter att genomföra studier under kontrollerade förhållanden och att studera, utvärdera och att träna situationer som av säkerhetsskäl inte går att utföra i verkligheten.

Utbildning – tågsimulering

Olika versioner av VTI:s tågsimulatorer används av operatörerna SJ, Green Cargo, Hector Rail, MTR, LKAB och Transdev samt av lokförarutbildarna ProTrain, Trafikverksskolan, TCC och NässjöAkademin.

Simulatorer kan användas för att varva teori och praktik och göra utbildningen mer effektiv. Lämpliga utbildningsavsnitt är till exempel grundläggande utbildning på ATC, STM och ERTMS, träning på ovanliga händelser som balisfel, backning och växling vid ERTMS samt övning på energiekonomisk körning.

Projektering järnväg

Det är möjligt att testa framtagen signalprojektering med hänsyn till hur hastighetsprofilen hanteras av fordonet och hur den presenteras för föraren på DMI:t, vilket är avgörande för förarens möjlighet att köra tåget. Simulatorn kan användas som verktyg för att iterativt testa projekteringslösningar för ERTMS innan det implementeras. Genom att testa lösningar i förväg kan förbättringar i projekteringslösningar upptäckas i ett tidigt skede vilket minskar åtgärdskostnader.

Sex banor används

  • Bana 711 - Jönköpingsbanan (ATC/STM, System H)
  • Bana 831 - Nässjö – Eksjö – Hjältevad (ATC/STM, System M)
  • Bana 2sken, Citytunneln i Malmö (ATC/STM, tvåskensignalering)
  • Ådalsbanan Härnösand – Västeraspby (ERTMS, E2)
  • Botniabanan Örnsköldsvik – Husum (ERTMS, E2)
  • Södra Stambanan Linghem – Linköping - Vikingstad (ATC/STM)

Längs med den simulerade järnvägen finns skyltning, signaler med mera, som motsvarar innehållet i linjeboken och verkligheten. Viss omgivning i form av bland annat hus, skog, broar och övergångar finns för att underlätta bankännedom.

TrainManager

VTI har utvecklat en programvara till sina tågsimulatorer – TrainManager. TrainManager kommunicerar via TCP/IP nätverk med en tågsimulator och fungerar som ett enklare tågledningsverktyg för de blivande lokförarna. Genom programvaran kan läraren välja lektion, styra exempelvis tågsignaler, växlar och plankorsningar samt se var på linjenätet som det simulerade tåget befinner sig.

Utvecklingsforumet TUFFA

TUFFA står för Tågsimulator Utvecklings Forum För Användare. Ägare av tågsimulatorer från VTI kan bli medlemmar i gruppen. TUFFA finansieras av medlemmar som aktivt styr utvecklingen med erfarenheter från verkligheten. Användarnas behov och önskemål avgör vad kommer att utvecklas. Även relevant forskning som genomförs av VTI kommer medlemmarna till nytta. Medlemmarna är både lokförarutbildare och tågoperatörer. Utbildning är den första tillämpningen som TUFFA riktat in sig på, men vi ser en framtid med många fler.

Medlemmarna i TUFFA träffas två gånger per år för att utbyta erfarenheter och besluta om kommande utveckling. Det finns en gemensam sida på sharepoint för medlemmar.

Projektledare och kontaktperson för TUFFA är Krister Gällman.

Senast uppdaterad: