Ackrediterad provning

På VTI utförs ackrediterad provning på våra laboratorier. Laboratorierna på avdelning Infrastruktur (INFRA) är, förutom att de lyder under VTI:s certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001, ackrediterade enligt SS-EN ISO 17025 för ett antal provningsmetoder inom vägmaterial, krocksäkerhet och fordonsprovning.

Swedac ackrediterings-logotyp

Förutom egna kontroller, revisioner och dagligt arbete i god anda kontrolleras efterlevnad av ackrediteringen dessutom av Swedac med revisioner på plats var 16:e månad (3 revisioner på 4 år).

VTI utför ackrediterade provningar opartiskt och med sekretess av kundrelaterade uppgifter i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025:2018 och inom ramen av lag- och myndighetskrav.

Våra ackrediterade laboratorier

Mätlaboratoriet

  • Bromsprovning
  • Bullerprovning

Mer information om broms- och bullerprovning

Kontakt: Laboratoriechef Håkan Carlsson.

Krocksäkerhetslaboratoriet

  • Bilbarnstolar
  • Barriärer (t.ex. vägräcken)

Mer information om krocksäkerhetsprovning

Kontakt: Laboratorieansvarig Jan Wenäll

Väglaboratoriet

  • Bindemedel/bitumen
  • Beläggning/asfalt
  • Ballast/Obundna material

Mer information om vägmaterialprovning

Kontakt: Laboratorieansvarig Håkan Arvidsson.

Senast uppdaterad: