Broms- och bullerprovning

Närbild på ett fotpedaler.
Foto: Unervi González/Unsplash.com

Vi utför bromsprovning och bullerprovning av personbilar och lätta lastbilar samt vissa tyngre lastbilar och bussar, direktimporterade för eget bruk från länder utanför EU eller ombyggda fordon.

Provningen resulterar i en provningsrapport som visar om bilen klarar de uppställda kraven. Vid registreringsbesiktningen eller registreringen för enskilt godkännande kan det behövas en sådan rapport som visar på utförd och godkänd bromsprovning och bullerprovning.

VTI utför ackrediterade provningar opartiskt och med sekretess av kundrelaterade uppgifter i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025:2018 och inom ramen av lag- och myndighetskrav.

Mer om VTI:s ackrediterade provning

Bromsprovning

VTI utför bromsprovning av personbilar, bussar och lastbilar enligt EU-direktiv 71/320/EEC (bilaga 2) och reglementena ECE13 (bilaga 4) och ECE13H (bilaga 3).

Provningen omfattar bland annat:

 • bromsning från full fart med tjänstevikt respektive totalvikt
 • bromsning med bortfall i bromssystemet
 • upprepad bromsning (fading)
 • kontroll av reservbroms och parkeringsbroms (handbroms).

För att provningen ska kunna utföras på ett korrekt, säkert och effektivt sätt krävs att:

 • bilen levereras till den av VTI angivna provplatsen
 • bromsarna på bilen är servade och i gott skick
 • bilen är försedd med sommardäck godkända för fordonet
 • bilen är fulltankad
 • inga lösa föremål finns i bilen.

Efter utförd provning skickas provningsrapport till kunden.

Bullerprovning

VTI utför bullerprovning av personbilar, bussar och lastbilar enligt EU-direktiv 70/157/EEG (bilaga 1).

Provningen omfattar mätning av ljudnivån både vid passage av fordon och vid stillastående fordon.

För att provningen ska kunna utföras på ett korrekt, säkert och effektivt sätt krävs att:

 • bilen levereras till den av VTI angivna provplatsen
 • avgassystem och motor är servade och i gott skick
 • bilen är försedd med sommardäck godkända för fordonet
 • bilen är fulltankad
 • inga lösa föremål finns i bilen.

Efter utförd provning skickas provningsrapport till kunden.

Inför bokning

Vid bokning behöver följande information finnas till hands:

 • beställarens namn, adress, telefon och e-postadress
 • bilmärke och typ samt tillverkningsår
 • chassinummer
 • tjänstevikt och totalvikt (fullständiga fordonsuppgifter underlättar processen)
 • motorprestanda
 • eventuellt registreringsnummer

Kontakta VTI för bokning och ytterligare information. Bilen ska vara VTI tillhanda på den angivna provplatsen senast vid den bokade tiden. Vid försenad leverans av provbilen kan vi inte garantera att provningen kan utföras och någon återbetalning av avgiften görs inte. Den bil som infinner sig till provning ska vara densamma som bokningen är gjord för, eventuella ändringar måste meddelas VTI per telefon senast fem arbetsdagar innan provningen.

Senast uppdaterad: