Forskningsenheter

På våra tolv forskningsenheter bedrivs forskning inom alla transportslag och inom många vetenskapliga discipliner. Här kan du läsa mer om enheterna och dess inriktningar.