Årsredovisning

VTI:s årsredovisning är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Förordningen gäller för myndigheter som lyder direkt under regeringen.

I årsredovisningen berättar vi om vår verksamhet under det gångna året, huvudsakligen utifrån de rapporteringskrav som vårt regleringsbrev föreskriver. Årsredovisningen ger även en bild av VTI:s resultat och ekonomi.

Årsredovisning 2022 Pdf, 924.8 kB.

Årsredovisningen för 2022 överlämnades till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i februari 2023.

Kontakta oss om du önskar ta del av äldre årsredovisningar.

Senast uppdaterad: