Intelligenta transportsystem (ITS)

Intelligenta transportsystem kan bidra till ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och komfort. VTI har lång erfarenhet och dokumenterad kompetens inom ITS både när det gäller forskning och utredningsverksamhet men också när det handlar om själva utvecklingen av systemen.

Ett grundläggande forskningsområde är hur ITS påverkar kapacitet och framkomlighet i trafiksystemet. Exempel på ITS-system som vi studerar är variabel hastighet, kövarning, trafiksignaler, förarstödssystem för bränslesnål körning, självkörande fordon, uppkopplade fordon och informationssystem för resenärer i kollektivtrafiken.

Ett av våra viktigaste och mest effektiva verktyg för att arbeta med de här frågorna är trafiksimulering, ett område där VTI både har en lång tradition av avancerad forskning och väl utvecklad programvara.

Senast uppdaterad: