Trafiksimulering

Trafiksimulering är ett mycket användbart verktyg vid planering, utformning och operativ styrning av dagens komplexa vägtrafiksystem.

VTI erbjuder trafikanalyser med trafiksimuleringsprogram för alla typer av trafikmiljöer – motorvägar, gatunät, gångtrafikområden, cykelbanor, och landsvägar.

Vi arbetar med välkända trafiksimuleringsprogram som Vissim och SUMO och vår egenutvecklade landsvägsmodell RuTSim som har unika möjligheter för simulering av trafik på mötesfria och tvåfältiga landsvägar.

Mer om Rural Trafic Simulator, RuTSim

Kontakt

Senast uppdaterad: