Johan Olstam är forskningsledare vid Trafikanalys- och logistikenheten vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och docent och biträdande professor vid Linköpings universitet.

Han disputerade i infrainformatik (2009) vid Linköpings universitet med en avhandling om simulering av omgivande fordon i körsimulatorer. Hans forskningsintressen omfattar kvantitativa metoder för analys av trafik- och transportsystem, trafikmodellering och simulering och analys av intelligenta transportsystem.

Aktuell forskning fokuserar på trafiksimuleringsmodellering av såväl cykeltrafik som automatiserade fordon och hur påverkan på trafikeffektivitet påverkas av blandningar av olika typer av automatiserade fordon och mänskligt framförda fordon.

Mina närmaste medarbetare på enheten: