Road Safety on Five Continents

VTI arrangerar den internationella trafiksäkerhetskonferensen Road Safety on Five Continents (RS5C). RS5C är en serie konferenser som hållits återkommande sedan 1987. VTI arrangerar alltid konferensen i nära samarbete med en eller flera lokala värdar.

Konferensens mål är att föra samman internationella forskare för att utbyta information och kunskap om trafiksäkerhet.

Konferens i Sydkorea, maj 2018

I maj 2018 hölls RS5C på Jeju Island i Sydkorea.

Kort om konferensseriens historia

Ursprungligen omfattade konferensen två kontinenter, Europa och Nordamerika. Mellan 1987 och 1999 hölls konferenserna i Europa. Konferensen utökades 2000 till tre kontinenter (RS3C) och 2007 till fyra kontinenten (RS4C). Nu har den utvidgas till att omfatta fem kontinenter då den 2016 arrangeras i Brasilien i Sydamerika.

Om RS5C på VTI:s engelska webbplats.

Senast uppdaterad: