Road Safety on Five Continents (RS5C)

VTI arrangerar den internationella trafiksäkerhetskonferensen Road Safety on Five Continents (RS5C). RS5C är en serie konferenser som hållits återkommande sedan 1987. VTI arrangerar alltid konferensen i nära samarbete med en eller flera lokala värdar.

Konferensens mål är att föra samman internationella forskare för att utbyta information och kunskap om trafiksäkerhet.

Kort om konferensseriens historia

Ursprungligen omfattade konferensen två kontinenter, Europa och Nordamerika. Mellan 1987 och 1999 hölls konferenserna i Europa. Konferensen utökades 2000 till tre kontinenter (RS3C) och 2007 till fyra kontinenten (RS4C). Nu har den utvidgas till att omfatta fem kontinenter då den 2016 arrangeras i Brasilien i Sydamerika.

Till RS5C konferensen (på engelska)

Senast uppdaterad: