Samverkan VTI och Linköpings universitet

Linköpings universitet, LiU, och VTI har under många år samverkat inom en rad olika områden. Sedan 2014 finns ett strategiskt samverkansavtal mellan VTI och LiU. En viktig del i det strategiska arbetet har varit att undersöka formerna för en mer riktad och fokuserad samverkansplattform.

Avsikten har varit att utveckla en stark och tydligt profilerad samverkansplattform för att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet med hög internationell kvalitet.

Verksamhetens samhällsrelevans ska säkerställas genom samarbeten, nätverk och förankring. Fokus ska vara att på ett mer strategiskt sätt än idag marknadsföra och visualisera den samlade styrkan i VTI:s och LiU:s partnerskap. Detta genom att lyfta fram ett antal "styrkeområden", det vill säga områden där VTI och LiU redan idag har ett starkt och konkurrenskraftigt samarbete.

De styrkeområden som lyfts fram är

  • hållbar mobilitet
  • framtidens godstransporter
  • framtidens fordonssystem

Samverkansplattformen inom transportområdet i Östergötland benämns EAST Transport.

EAST Transport på Linköping universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: