PTSP - Pedestrian Traffic Simulation Platform

Mikrosimulering av gångtrafik har stor potential som beslutsstöd vid utformning av olika typer av gånginfrastruktur. PTSP är en flexibel simuleringsplattform för forskning om hur olika trafikmiljöer och situationer kan simuleras för att förbättra förhållandena för gångtrafiken.

PTSP har utvecklats av VTI i samarbete med Linköpings universitet och med stöd av Trafikverket för att möjliggöra forskning och utveckling inom mikrosimulering av gångtrafik.

Eftersom många företeelser i och kring infrastrukturen, till exempel ingångar till affärer, biljettautomater i kollektivtrafiken och övergångsställen ger upphov till speciella beteenden så behövs det många olika beteendemodeller för att kunna simulera komplexa miljöer. PTSP är utvecklat för att enkelt kunna utvidgas med nya modeller för ytterligare företeelser. Det innebär att PTSP kan skräddarsys för att användas vid studier av en stor mängd olika förhållanden.

Senast uppdaterad: