Transportsystemanalys

Trafik i korsning
Foto: Heiko Kuverling

Genom att ta fram tillförlitliga modeller och mått kan vi bidra till bra underlag inför planering och prioritering inom transportsystemet.

När vi arbetar med analyser handlar det i första hand om kvantitativa analyser av sambanden mellan trafiksystemets utformning, res- och transportefterfrågan och rådande trafikförhållanden. Dessa samband är avgörande för transportsystemets utveckling.

Vi gör även analyser när det gäller intelligenta transportsystem (ITS), kollektivtrafik och transporter inom näringslivet.

Senast uppdaterad: