Trafikstyrning

Fotomontage av symboler för trafik och teknisk utrustning på en bakgrundsbild av stad och vägnät.
Foto: Biancoblue/Mostphotos.com

Trafikstyrning innebär styrning av trafik i syfte att förbättra trafikprocesserna. Målet kan bland annat vara att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet, minska miljöpåverkan, samt prioritera olika trafikslag. Styrningen sker idag vanligtvis genom intelligenta transportsystem. I framtiden förväntas trafikstyrning att kunna tillämpas genom uppkopplade och självkörande fordon.

Trafikstyrning kan handla om att aktivt styra trafiken i ett begränsat geografiskt område, exempelvis en enskild vägsträcka eller en korsning. Men trafikstyrning kan också användas för att styra trafiken ur ett systemperspektiv, till exempel för en stadsdel. Exempel på vanligt förekommande system för att styra trafik är variabla hastighetsgränser, trafiksignaler och påfartsreglering. Styrningen kan ske lokalt via en enhet i enskilda fordon eller för trafikflöden via vägsidesutrustning.

VTI har erfarenhet av utveckling och utvärdering av trafikstyrning i en mängd olika trafikmiljöer. Vanliga metoder som tillämpas är trafiksimulering, empirisk/statistisk analys och optimering. Forskningsresultaten bidrar till ny och fördjupad kunskap inom området trafikstyrning både nationellt och internationellt.

Exempel på projektområden:

  • Motorvägstrafikstyrning
  • Trafiksignaler
  • Dynamisk plattformsallokering
  • Incidenthantering/detektering
  • Dynamisk körfältsallokering, till exempel dynamiska busskörfält
Senast uppdaterad: