Mobility management

På VTI arbetar vi med olika typer av uppdrag kring området mobility management.

VTI bedriver forskning, utredning och utveckling inom ett flertal områden för att vidareutveckla kunskapen om trafik- och transportplanering och möjligheterna att påverka människors resbeteende. Forskningen bedrivs utifrån beteendevetenskapliga, samhällsvetenskapliga och tekniska perspektiv och berör olika transportslag och typer av resor som till exempel kollektivtrafik, cykling och turistresande.

Baserat på detta arbetar vi med olika typer av uppdrag kring området mobility management. Vi kan åta oss uppdrag av olika omfattning. Våra uppdragsgivare finns framförallt bland kommuner och sektorsmyndigheter.

Senast uppdaterad: