Jonas är chef för forskningsavdelning Trafik och trafikant där fyra enheter ingår.

Människa i transportsystemet

Förare och fordon

Fordonssystem och körsimulering