Stabilitetsprovning – tunga fordon

Stabilitetsprovning av ett fordon.
Foto: Håkan Carlsson

VTI kan utföra stabilitetsprovning på tunga fordon. Vanligtvis handlar det om provning på bussar men vi erbjuder även provning på tankbilar, lastbilar, brandbilar och jordbruksmaskiner.

Provningsutrustningen består av tre separata, hydrauliska vältbryggor med vilka man bestämmer vinkel för vältning. Utrustningen möjliggör provning av fler-axliga fordon med valfritt axelavstånd och med lutning upp till ca 45 grader.

Provning på bussar

Provningen är oförstörande och anpassad för bussar enligt direktiv ECE 107. I direktivet ställs krav på att bussar ska klara en sidolutning på minst 28 grader från horisontalplanet utan att välta.

Provning på tankbilar

Provningen är oförstörande och anpassad för tankbilar enligt direktiv ECE 111. I direktivet ställs krav på att tankbilar ska klara en sidolutning på minst 23 grader från horisontalplanet utan att välta.

Senast uppdaterad: