Tunga fordon

Bildtext
Jan Wenäll

På VTI:s utomhuskrockbana, unik i sitt slag i Norden, kan man bygga upp stora trafikmiljöer som inkluderar diken, bil mot bil, vägarbetsskydd med mera. I denna miljö går det även att utföra provning med tunga fordon.

Framdrivningssystemet på krockbanan gör det möjligt att simulera till exempel en kollision mellan en lastbil och en personbil.

Draganordningen har kapacitet att accelerera ett 13 ton tungt fordon upp till drygt 70 kilometer i timmen på en sträcka av 95 meter.

Senast uppdaterad: