Rader av bokhyllor i VTI:s bibliotek.

Accelererad provning
av vägar

Vi genomför provbelastning och accelererad provning av vägkonstuktioner i full skala. Med vår Heavy Vehicle Simulator, HVS, simulerar vi verklig belastning från tunga fordon och studerar hur olika typer av väguppbyggnader klarar tung trafik.

Utrustningen har hög kapacitet och i många fall är det möjligt att simulera ett års tung trafik på mindre än en vecka. Hjullasten kan varieras från 3 till 11 ton (30 till 110 kN) motsvarande 6 till 22 tons axellast. Vi kan även variera däcktryck, hastighet, belastningsriktning, sidoläge och temperatur efter de behov som finns.

HVS-utrustningen kan användas i speciella provanläggningar, till exempel i VTI:s provgravar med möjlighet att justera och kontrollera grundvattennivå. Den är även mobil och kan användas för provning på befintliga vägar. Korta sträckor kan den förflyttas för egen maskin och längre sträckor som påhängsvagn till dragfordon.

Vi erbjuder

 • fullskaliga accelererade försök
 • provbelastningar
 • "respons"-mätningar*.

* Vägkroppen instrumenteras med givare för bland annat tryck, töjning och deformation. Responsen från dessa givare registreras vid systematisk variation av testparametrarna. Detta ger en stor mängd mätvärden som kan användas i utvärderingen av olika väguppbyggnader samt för utveckling och validering av teoretiska modeller.

Fakta HVS, Heavy Vehicle Simulator

 • Längd: 23 meter
 • Bredd: 3,7 meter
 • Höjd: 4,2 m
 • Vikt: cirka 50 ton
 • Belastning: Parhjul eller singelhjul | ≤ 12 km/h | 3 – 11 ton | längd 6 m (8 m) | bredd 0,50–1,25 m
 • Antal överfarter: max ca 1200/h | 22 000–25 000/dygn
  Temperaturkontroll
Senast uppdaterad: