Däckprovning

Utrustning för att testa rullmotstånd.
Foto: Tiina Mauritzell/VTI

VTI har lång erfarenhet av däcktester, både på is och på våta vägar. För att minska väderberoendet erbjuder vi en kyld anläggning för däcktester inomhus. Vår däckprovningsanläggning består av en stationär testrigg och en plan, flyttbar väg som snabbt kan isbeläggas.

Inom däckprovning bistår vi med:

  • däckutveckling
  • dubbutveckling
  • framtagning av däckdata för beräkning av bland annat bromssträcka, maximal kurvtagningshastighet samt sladdrisk för bilar, bussar och lastbilar, med eller utan släp
  • däckmodellering för simuleringar inom fordonsdynamik eller
  • körsimulatorer
  • framtida funktionell typtestning
  • konsumentupplysning.

Däckprovningsanläggning

VTI har världsunik utrustning för att bestämma däckskarakteristika. I vår däckprovningsanläggning kan broms- och styrkrafter för personbilsdäck, lastbilsdäck och cykeldäck mätas under starkt kontrollerade förhållanden. Vår stationära däckprovningsanläggning är speciellt framtagen för att mäta ett däcks friktionsegenskaper på is. Anläggningen kan också användas vid torrt eller vått väglag för ett flertal olika vägbeläggningar.

Friktionsmätning (BV12)

För att mäta ett däcks friktionsegenskaper på riktiga vägar används mätfordonet BV12. Fordonet är utrustad med ett kraftfullt system för vattenbeläggning vilket möjliggör att tester utförs även på våta och översvämmade beläggningar. Med BV12 kan vi mäta friktion under variabel last, slipvinkel, cambervinkel, slip och spin.

BV12 har använts i stor utsträckning sedan den första versionen stod klar 1973, till allt från enklare jämförelser mellan olika däck till kompletta Magic Formula parameteruppskattningar för fordonsdynamiksimuleringar.

Friktionsmätning, Saab Friction Tester

För att mäta torr- och våtfriktion på vägar, gator, flygfält, hamnar och övriga större belagda ytor kan Saab friction Tester användas. Saab friction tester erbjuder friktionsmätning under kontrollerade förhållanden oberoende av väderlek.

Friktionsmätning med Saab Friction Tester

Senast uppdaterad: