Systemanalyser

VTI arbetar med systemanalyser inom flera områden till exempel inom alternativa drivmedel och infrastrukturprojekt där vi analyserar tekniker, styrmedel och processer som kan hjälpa oss att nå de svenska och internationella miljö- och klimatmålen.

Systemanalys är ett sätt att undersöka hur man bäst kan hjälpa en beslutsfattare som står inför en komplex beslutssituation under osäkerhet, en praktisk filosofi för att utföra beslutsorienterad flerdisciplinär forskning. De systemanalytiska studier som VTI:s miljöenhet genomför involverar ofta flera olika discipliner så som teknik, miljövetenskap och ekonomi och sker i samarbete med andra enheter inom VIT samt externa organisationer.

Senast uppdaterad: