Arbetar med modellering och mätning av luftföroreningar från transporter.