Nina arbetar brett med många olika frågor kopplade till miljö- och hälsoeffekter från transporter. Hennes främsta fokus är luftkvalitet, men hon jobbar också med livscykelanalys och systemanalys.

Några exempel på frågeställningar i hennes forskning:

  • Vilka hälsoeffekter har emissioner från väg, sjöfart och tågtrafik?
  • Vilka mekanismer ger upphov till slitagepartiklar från väg och järnväg?
  • Hur kan luftkvaliteten i tätorter förbättras?
  • Hur kan flera olika typer av mått inkluderas i livscykelanalyser för att mer korrekt kunna beskriva miljöpåverkan?
  • Hur kan man minska biltrafik och samtidigt bibehålla bra tillgänglighet?
  • Hur ser framtidens hållbara samhälle ut?