Rullmotstånds- och luftmotståndsmätning

Energianvändningen för framdrivning av vägfordon åtgår bland annat för att övervinna två färdmotstånd – rullmotstånd och luftmotstånd. VTI genomför uppmätning av dessa motstånd ute på väg.

Rullmotståndsmätning

För mätning av rullmotstånd används två metoder – med mätvagn alternativt genom utrullningsförsök. En ofta återkommande frågeställning är vägytans eventuella påverkan på rullmotståndet. Detta samband är av intresse för optimering av beläggningsunderhåll. Här spelar VTI:s gedigna kompetens inom vägytemätning en avgörande roll för att mätningarna ska kunna ge tillförlitliga resultat.

Luftmotståndsmätning

Uppgifter om luftmotstånd används bland annat för beräkning av emissionsfaktorer i anslutning till uppskattning av vägtrafikens avgasemissioner. En fördel med utrullning jämfört med vindtunnelprov, som normalt används för luftmotståndsmätning, är att mätning görs under verkliga förhållanden. Detta gör att kostnaderna blir förhållandevis låga.

Senast uppdaterad: