ALVTI – TestTech

VTI och Autoliv har genom samarbete (ALVTI) utvecklat ett testsystem för utvärdering av aktiva och passiva säkerhetssystem som används i dagens och framtidens bilar.

Produktivitet, flexibilitet, tillförlitlighet och noggrannhet var alla viktiga faktorer under utvecklingsprocessen. För närvarande omfattar det gemensamt utvecklade systemet en körrobot (DrivR), autonoma bilar (TargR) och autonoma fotgängare (PedR).

DrivR är konstruerad för att hantera både krocktester och aktiva säkerhetstester samt för att kontrollera fordon med hög precision. Vid användning av två körrobotar är det bland annat möjligt att skapa sidokrockar mellan två fordon som rör sig i relativt hög hastighet, där körrobotarna bibehåller en hög precision genom testet. Under utveckling och testning av aktiva säkerhetssystem, såsom "stereo vision", kan till exempel ett korsningsscenario med synkroniserade rörliga testobjekt utföras med ett fordon som kontrolleras av en körrobot och en egen ballongbil.

Kapaciteten för tex. fotgängardetektionstester är cirka 15 tester per timme, med bibehållen hög precision. Det utvecklade styrsystemet ger också en unik möjlighet att utvärdera aktiva och passiva säkerhetssystem i ett enda test, där resultatet visar den totala säkerheten för de integrerade aktiva och passiva säkerhetssystem. Detta möjliggörs via en design som är robust nog att hantera kraschen, och fortfarande tillräckligt liten för att kunna köra testerna med helt instrumenterade krockdockor, om så önskas.

Relaterade länkar

Fredrik Bruzelius är av typen sv:link, måste vara en sv:page

Kontakt

Senast uppdaterad: