Arbete på väg och järnväg

Den här sidan fokuserar på säkerhet och framkomlighet i samband med drift och underhåll av vägar och järnvägar.

Året runt genomför flera tusen personer omfattande drift- och underhållsåtgärder på svenska väg- och järnvägsnätet. Det är personer som har sin arbetsplats i trafiken – på vägar och spår – med de konsekvenser detta har för arbetsmiljö och säkerhet.

För trafikanter och resenärer å andra sidan innebär arbeten med drift och underhåll ofta en störning med följande förseningar och kostnader för samhället.

Det finns alltså anledning att både ur individens och samhällets perspektiv hitta effektiva lösningar för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet och samtidigt minimera störningarna för trafiken.

Under rubrikerna i menyn beskriver vi ett antal aspekter vad gäller säkerhet för personal (t.ex. utformning av skyltning, varningssystem), framkomlighet för trafikanter, vad vi på VTI forskar om samt var man kan hitta mer information.

Kontakt

Senast uppdaterad: