Lästips

Tips på läsning om och länkar till relevant litteratur för arbete på väg och järnväg.

Tips på läsning om och länkar till relevant litteratur för arbete på väg och järnväg.

Anna Vadeby koordinerade CEDR-projektet ASAP, som handlade om säkerhet i samband med vägarbeten.
Information och rapporter från programmet Call 2012 Safety på CEDR:s webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Forward.S, Hedström R, Nyberg J, Sörensen G, Bolling A: Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten. Implementeringsprocessen av nytt regelverk och dess effekter, VTI rapport 900:2016.
Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten: implementeringsprocessen av nytt regelverk och dess effekter (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.

Friberg, F. Lugnare arbete på väg. Internationell utblick för säkrare vägarbeten med inriktning mot olycksanalys och nya metoder för trafiksäkra hastigheter. Vägverket publikation 2007:26
Lugnare arbete på väg. Internationell utblick för säkrare vägarbeten med inriktning mot olycksanalys och nya metoder för trafiksäkra hastigheter (2007, Trafikverket DiVA) Länk till annan webbplats.

Ihs, A. Trafikanternas krav på vägars tillstånd. VTI rapport 702: 2011
Trafikanternas krav på vägars tillstånd: sammanfattande slutrapport (2010, DiVA) Länk till annan webbplats.

Ihs A, Bolling A, Hansson L, Hedström R, Sörensen G: Säkerhet vid väg- och spårarbete. En intervjustudie, VTI rapport 825:2014.
Säkerhet vid väg- och spårarbete: en intervjustudie (2014, DiVA) Länk till annan webbplats.

Liljegren, E. Plötsligt var det ett vägarbete! En studie av trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2009 med speciellt fokus på upphinnandeolyckor. Trafikverket publikation 2011:007
Plötsligt var det ett vägarbete! En studie av trafikolyckor vid vägarbeten 2003–2009 med speciellt fokus på upphinnandeolyckor (2011, Trafikverket DiVA) Länk till annan webbplats.

Liljegren, E. Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2007. Vägverket publikation 2008:59
Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2007 (2008, Trafikverket DiVA) Länk till annan webbplats.

Sörensen, G. Wiklund, M. Åtgärder för att minska hastighet förbi vägarbetsplatser. VTI rapport 698:2011
Åtgärder för att minska hastighet förbi vägarbetsplatser (2011, DiVA) Länk till annan webbplats.

Vägverket (2009) Verifiering av nyttan med bättre trafikinformation. Vägverket publikation 2009:43
Verifiering av nyttan med bättre trafikinformation (2009, Trafikverkets bibliotekskatalog) Länk till annan webbplats.

Wiklund, M. Incidenter vid arbete på väg – en sammanställning av olyckstillbud. VTI notat 14:2008
Incidenter vid arbete på väg – en sammanställning av olyckstillbud (2008, DiVA) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: