Säkerhet vid vägarbete

Varje år inträffar ett stort antal olyckor i samband med vägarbete; som vinterunderhåll, beläggnings- och dikningsåtgärder, slåtter och kantstolpstvätt etc. Olyckorna sker oftast på dagtid, på bra väglag, under högtrafik och på högtrafikerade vägar.

Trafikanters säkerhet

Många av olyckorna beror på att trafikanterna inte har uppmärksammat vägarbetet i tid och i kombination med höga hastigheter så är risken stor både för trafikanter och vägarbetare. Det visar sig i statistiken genom att cirka en tredjedel av alla olyckor vid vägarbeten är upphinnandeolyckor. Trafikanter blir påkörda bakifrån av andra trafikanter som inte hinner bromsa. Majoritet av de som skadas i den typen av olyckor har fått någon form av whiplash-skada med olika grad av invalidisering som följd. Det är därför viktigt att satsa på åtgärder som på olika sätt gör trafikanterna uppmärksamma på vägarbeten och köbildning och som leder till sänkta hastigheter.

Vägarbetares säkerhet

Även om det främst är trafikanterna som dödas och skadas i samband med vägarbeten så skapar de höga hastigheterna otrygghet för vägarbetarna. Studier har visat att en överväldigande majoritet av vägarbetarna anser att det är viktigt att komma till rätta med trafiken runt och hastigheten förbi vägarbeten.

I flera studier har ett antal intressanta förslag på åtgärder tagits fram – där vissa används mer eller mindre frekvent medan andra inte har kommit till användning. Några exempel på förslag är:

  • Lots för att dirigera trafiken förbi vägarbete med mötande trafik
  • Lots för att dirigera trafiken förbi vägarbete på mötesseparerade vägar
  • Kompletterande skyltning med lysande omställningsbara vägmärken "E13 – rekommenderad högsta hastighet" på väglinjemålningsfordon.
  • Förstärkt utmärkning av väghållningsfordon med Battenburgmönster
  • Variabel meddelandeskylt som varnar för köbildning
  • Variabel meddelandeskylt som informerar förare om egen resp. arbetsfordons hastighet vid intermittent arbete
  • Optiska hastighetslinjer som ger illusion av ökande hastighet

Kontakt

Senast uppdaterad: