Störningsminimering

Det händer ständigt saker i trafiken som gör att trafikledningscentralen behöver styra eller dirigera om trafiken. Plötsliga köer, olyckor och vägarbeten kan kräva snabba varningar, justerade hastigheter eller ändrade vägval. I delar av Sverige brottas man med omfattande snömängd vintertid. Andra trafikstörningar kan vara översvämningar och storm medan köer och trängsel är storstädernas problematik.

Förutom själva säkerhetsaspekterna i samband med köbildning så utgör störningen förseningar för trafikanterna. Kan man då varna trafikanterna och föreslå alternativ väg så minimerar man störningen. Med variabla meddelandeskyltar görs detta direkt från trafikledningscentralen eller med automatik av Trafikverkets centrala tekniska system (CTS). Trafikverket har fem trafikledningscentraler som tillsammans täcker hela landet.

Trafikverkets centrala tekniska system, CTS (Trafikverket) Länk till annan webbplats.

Det finns olika typer av skyltar för variabla meddelanden. De som sitter ovanför vägen styr trafikflöden och riktning, medan de större skyltarna som står vid sidan om vägen kan användas för trafikinformation. Genom att trafikanterna får information i tid och hjälp att välja annan väg undviks både olyckor och irritation.

Kontakt

Senast uppdaterad: