Så här behandlar vi dina personuppgifter när du söker jobb hos VTI

När du söker jobb hos oss samtycker du till att dina personuppgifter registreras och behandlas av VTI för rekrytering. Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (EU 2016/679, GDPR) samt tillhörande nationell lagstiftning.

Behandling av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras i VTI:s rekryteringssystem, ReachMee.

Vi behandlar följande personuppgifter: för- och efternamn, födelseår, kön, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress), svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret, personligt brev, CV, eventuella övriga bifogade handlingar (exempelvis betyg, intyg etc) samt övrig information som du lämnar till oss.

Vad ska uppgifterna användas till?

VTI använder uppgifterna för att hantera din jobbansökan. Din ansökan hanteras via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din jobbansökan.

Urvalsfrågor

Baserat på dina svar i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret kan du bli refuserad om du inte uppfyller skallkrav enligt kravspecifikationen. Skallkrav framgår i jobbannonsen. Har du frågor ta kontakt med kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade personuppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen. Vid professorsrekryteringar inhämtas bedömningar från sakkunniga för att kunna bedöma din kompetens. Huvudsakligen behandlas personuppgifter inom EU/EES men i enstaka fall kan personuppgifter komma att behandlas i ett land utanför EU/EES. Detta är nödvändigt i fall då de sakkunniga i tjänstenämnden är bosatta/befinner sig utanför EU/EES. De sakkunniga får då tillgång till kandidaternas handlingar/personuppgifter via VTI:s rekryteringssystem. VTI skickar inga personuppgifter via e-post till länder utanför EU/EES.

VTI är en statlig myndighet och dina ansökningshandlingar utgör en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av din ansökan, bifogade handlingar samt korrespondensen med oss.

Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Samtliga personuppgifter kommer att raderas från VTI:s databas i rekryteringssystemet två år efter att rekryteringsprocessen för din senast sökta anställning avslutats. Ditt kandidatkonto sparas i en månad efter avslutad rekrytering.

Laglig grund

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att du frivilligt lämnar informationen till oss med avsikt att ingå ett anställningsavtal. Från det att vi har fått in ansökan behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med de förpliktelser som följer av lagen (1994:260) om offentlig anställning, offentlighets-och sekretesslagen (2009:400), arkivlagen (1990:782) m.fl.

Dina rättigheter

VTI är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, hur vi behandlar dessa personuppgifter samt information om överföring till tredje land. Du har rätt att begära rättelse, överföring eller begränsning av behandlingen av personuppgifter. Du har även rätt att göra invändningar eller i tillämpliga fall begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via:

E-post: vti@vti.se
Växel: 013-20 40 00

VTI
Olaus Magnus väg 35
583 30 Linköping

Mer om hur vi behandlar personuppgifter på VTI

Vid frågor kring personuppgiftsbehandling kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@vti.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: