Effektsamband för transportsystemet

För en långsiktig infrastruktur- och trafikplanering krävs enklare effektsamband som kan användas för att snabbt få en bild av hur olika åtgärder påverkar trafiken. Hur trafiken flyter har i sin tur stor påverkan på våra resor och transporter.

VTI har lång erfarenhet av att ta fram effektsamband, som till exempel hur restid och reshastighet påverkas av olika förändringar i trafiksystemet. Förändringar som påverkar kan vara byggande av nya vägar, ändrad vägutformning, nya hastighetsgränser och uppsättning av trafiksäkerhetskameror (ATK).

Våra forskare och utredare inom det här området bidrar regelbundet med uppgifter till Trafikverkets Effektsamband för transportsystemet.

Om effektsamband på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: