Bränsle- och avgasemissionsberäkning

Avgaser som kommer från bilar i bilkö.
Foto: Hejdlösa bilder/VTI

VTI har kompetens och verktyg för att genomföra bränsle- och emissionberäkningar för trafiken.

Det går att studera allt från enskilda fordon på en specifik vägsträcka till större trafiksystem på lokal, regional och nationell nivå. Med modellerna kan vi beräkna och utvärdera olika åtgärder i trafiksystemen. Exempelvis hur trafikens avgasemissioner utvecklas över åren, hur körstil samt vägens och vägytans utformning påverkar bränslebehoven och avgasemissioner.

Vi åtar oss uppdrag där vi genomför beräkning och analys av bränslebehov och avgasemissioner.

De modeller och verktyg som vi använder oss av är:

 • VETO - detaljerad nivå där det går att beskriva de egenskaper hos en väg och ett fordon som har betydelse för energibehoven
 • PHEM – bränsle- och avgasemissionsberäkningar på lokal nivå för enskilda fordon såväl som fordonsflotta
 • HBEFA – regionala och nationella avgasemissionsberäkningar
 • Contram – för utvärdering av åtgärder i gatunät
 • Transyt – för optimal samordning av trafiksignaler
 • Coldstart – för beskrivning av kallstarteffekter
 • Capcal – för detaljutformning av korsningar
 • Vintermodellen – för en effektiv drift av vägar under vinterförhållanden.

Vi kan också använda oss av våra körsimulatorer för att beräkna bränsleförbrukning utifrån körbeteende.

Några utförda uppdrag

 • Hur påverkas bränsleförbrukningen av olika egenskaper på vägbeläggningar?
 • Hur påverkas bränsleförbrukningen av olika ringtryck?
 • Uppdatering av effektsamband till Trafikverkets planeringsverktyg.
Senast uppdaterad: