RuTSim - the Rural Traffic Simulator

Trafikmodeller baserade på mikrosimulering är ett allt viktigare verktyg för trafikanalys. RuTSim, the Rural Traffic Simulator, är en unik mikrosimuleringsmodell för landsvägstrafik.

Eftersom trafikbeteendet varierar beroende på typ av väg krävs olika mikrosimuleringsmodeller för olika trafikmiljöer. RuTSim har utvecklats för landsvägstrafik av VTI med stöd av Trafikverket. Modellen beskriver primärvägstrafiken för både mötesfria och traditionella tvåfältiga landsvägar. Modellen tillämpas i både forskningsprojekt och för utvärdering av olika landsvägsutformningar, till exempel vid ombyggnad från traditionell tvåfältig landsväg till mötesfri landsväg, så kallade 2+1-vägar.

Kontakt

Senast uppdaterad: