Laboratorieutrustning till försäljning

VTI tillverkar och säljer ett antal olika laboratorieutrustningar och reservdelar. Utrustningen tillverkas på VTI:s mekaniska verkstad i Linköping. Välkommen att kontakta oss för ytterligare information och prisuppgifter!

Rullflaskmaskin används för kontroll av vidhäftning mellan sten och bitumen. Utrustningen uppfyller kraven i standarden SS-EN 12697‑11.

Rullflaskmaskin
Rullflaskmaskin

Prall används för att simulera nötning av dubbdäck. Utrustningen uppfyller kraven i standarden SS-EN 12697-16.

Prallutrustning
Prallutrustning
prallmaskinens körpanel
Cylindriskt prov

Sand-Patch-utrustning används för mätning av makrotexturen hos en beläggningsyta enligt SS-EN 13036-1.

Sand-Patch-utrustning
Sand-Patch-utrustning

Utrustning för laboratorieundersökning av flytgräns och skjuvhållfasthet på finkorniga jordarter.

Fallkonapparat
Fallkonapparat

Utrustning för limning av givare på asfaltborrkärna anpassad för provning enligt SS-EN 12697-24 annex E.

Utrustning för limning
Limjigg

Provningsutrustning som appliceras mellan asfaltprovkropp och belastningscylinder vid dynamisk provning enligt SS-EN 12697-24 annex E.

Utrustning för provning av belastning
Belastningsbalk

Blockprovtagare utvecklad av SGI, Statens geotekniska institut, för provtagning i lera och andra finkorniga material. För prov med diameter 200 millimeter och längd 1 000 millimeter.

Provtagare för lera och andra finkorniga material.
Blockprovtagare

Ultraljudsmätare utvecklad av SGI, Statens geotekniska institut, för mätning av hållfasthetstillväxt på biologiskt stabiliserat material.

Ultraljudsmätare för jordprov
Ultraljusmätare

Utrustning för bestämning av "Atterbergs konsistensgränser".

Sikttolkar för kontroll av grövre siktar.

Utrustning för bestämning av kapillaritet med undertryckskapillarimeter.

Utrustning som underlättar fastsättning/borttagning av siktar i skakapparat med manuell fastlåsning av siktarna. Passar till modell "Pascal".

Foton: VTI

Senast uppdaterad: