Delta i studie

Vi behöver ofta försökspersoner till olika typer av studier. Du kan göra skillnad genom att delta i vår forskning och ge oss nödvändig kunskap för utveckling av infrastruktur, trafik och transporter. Bli en forskningshjälte!

Här under finns våra pågående undersökningar. Du kan också göra en intresseanmälan för framtida studier.

Intresseanmälan för kommande undersökningar

Aktuella undersökningar

 • Webbenkät för dig som arbetar som hantverkare

  Hjälp oss få kunskap om hantverkares resande i tjänsten. Det övergripandet syftet med studien är att öka kunskapen om arbetsmiljö och trafiksäkerhet för hantverkare i samband med resor till och från uppdrag inom tjänsten.
 • Enkätundersökning för dig med körkort

  Denna enkät handlar om hur svenska bilförare uppfattar vissa trafiksituationer. Du som deltar ska ha körkort för personbil (B-körkort). Svaren kommer att vara helt anonyma och vi vill att du svarar spontant och ärligt på frågorna. Enkäten är inte ett kunskapstest utan vi vill få reda på dina upplevelser och åsikter.  

  Enkäten tar knappt 5 minuter att besvara. Sist i enkäten kommer en mer utförlig beskrivning av studien och dess syfte presenteras.
 • Simulatorexperiment om nya förarstöd

  VTI och Linköpings universitet genomför ett experiment i Linköping om förarbeteende och samspel i trafiken vid olika typer av trafiksituationer med nya tekniska lösningar.
 • Ljudexperiment om utryckningsfordons sirener

  VTI och Göteborgs Universitet genomför ett experiment i Göteborg som undersöker uppmärksamhet av utryckningsfordons sirener. Studien görs till ett kandidatarbete i kognitionsvetenskap på Institutionen för tillämpad IT.
 • Trötthetsförsök i simulator

  VTI genomför nu en studie i Linköping om trötthet, bilkörning och ljusförhållanden. Försöksdeltagare kommer att få köra en körsimulator vid upprepade tillfällen under ett dygn.
 • Hur väljer du att pendla?

  Vi genomför nu en enkätstudie för att öka kunskapen om framtidens transporter och vad som påverkar människors resval i trafiken.

Intresseanmälan för kommande undersökningar

Fyll i uppgifterna i formuläret nedan om du är intresserad av att delta som försöksperson i någon studie hos VTI. Om du passar in på målgruppen för någon studie kan vi komma att kontakta dig. Beroende på vilka studier som är aktuella för tillfället och hur många intresseanmälningar vi har kan det dock dröja innan vi hör av oss. Vi sparar dina uppgifter i max två år. Du kan när som helst begära att vi tar bort dina uppgifter.

När du skickar din anmälan kommer du att få en bekräftelse på skärmen och till din e-post. Om du inte får en bekräftelse, kolla om du har glömt att fylla i något av de obligatoriska fälten markerade med en * (asterisk).

1. Kön? * (obligatorisk)
1. Kön?

3. Vilket/vilka av följande färdsätt använder du dig ofta av?
3. Vilket/vilka av följande färdsätt använder du dig ofta av?
4. Har du körkort? * (obligatorisk)
4. Har du körkort?5. Vilka förarbehörigheter har du (se körkortets baksida)?
5. Vilka förarbehörigheter har du (se körkortets baksida)?


7. Hur många mil kör du per år?
7. Hur många mil kör du per år?8. Behöver du använda glasögon eller linser i trafiken
8. Behöver du använda glasögon eller linser i trafiken
9. Är du yrkesförare?
9. Är du yrkesförare?


10. Arbetar du skift? * (obligatorisk)
10. Arbetar du skift?


11. Händer det att du blir åksjuk? * (obligatorisk)
11. Händer det att du blir åksjuk?


Vi tackar för ditt intresse!

Senast uppdaterad: