Man föreläser för publik.
Foto: Satu

Tidigare konferenser

Varje år arrangerar vi Transportforum. Här hittar du sammanställningar från tidigare års Transportforum.

Transportforum 2020

Transportforum 2020 hölls 8-9 januari 2020 i Linköping på Konsert & Kongress. Under Transportforum 2020 hölls 90 sessioner med totalt nära 350 presentationer.

Tema för årets inledande session var:

Ändrade beteenden, en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle.

Medverkade gjorde bland annat Sverker Jagers, professor vid Göteborgs universitet, Annika Nordlund, docent vid Umeå universitet och Francisca Ramsberg, författare till ESO-rapporten "När det rätta blir det lätta".

Sammanställningen publicerar vi i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, som är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer.

Sammanställning 2020 (DiVA)länk till annan webbplats

Transportforum 2019

Transportforum 2019 arrangerades 9-10 januari 2019 i Linköping Konsert & Kongress. Under Transportforum 2019 hölls 90 sessioner med en stor variation mellan ämnen.

Tema för 2019 års inledande session var:

Elektrifiering – möjligheter och utmaningar att nå klimatmålen.

De två huvudtalarna var Mattias Goldmann och Per Kågeson. Moderator var Karin Klingenstierna.

Sammanställningen publicerar vi i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, som är en söktjänst och ett öppet arkiv för vetenskapliga publikationer.

Sammanställning 2019 (DiVA)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: