Tidigare konferenser

Glasögon på en uppslagen bok.
Nick Hillier/Unsplash.com

Varje år arrangerar vi Transportforum. Här hittar du sammanställningar av referat (abstracts) från tidigare års Transportforum.

2024

Transportforum hölls i Linköping 17–18 januari 2024 och arrangerades för 40:e gången. Moderator var Karin Klingenstierna.

Konferensinledningen sändes live

Inledningssessionerna båda dagarna sändes live och spelades in.

Dag 1– Tema Framtid och visioner

Inledningstalare: Tomas Svensson, generaldirektör VTI, Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister, Philippe Crist, Advisor for Innovation and Foresight for the International Transport Forum (ITF).

Dag 2 – Tema Fit for 55 i praktiken

Inledningstalare: Victoria Wibeck, ledamot i Klimatpolitiska rådet och professor vid Linköpings universitet. Panel: Jenni Ranhagen, vd Näringslivets transportråd, Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige, Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, Sofia Hellberg, infrastruktur och kollektivtrafikchef i Västra Götalandsregionen.

Se inspelningen från Transportforum 2023 som hölls den 12 januari 2023:

Tema för 2023 var energi och transporter.

Medverkade gjorde:
Tomas Svensson, generaldirektör VTI,
Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister
Björn Sandén, professor, Chalmers tekniska högskola
Arne Nåbo, forskningsledare
Lina Nordin, forskningschef VTI
Maria Bratt Börjesson, professor, VTI
Karolina Isaksson, professor VTI
Linea Kjellsdotter Ivert, senior forskare VTI

Moderator: Karin Klingenstierna

Transportforum visade vägen mot nya visioner (Nyhet 2023-01-13 )

Transporforum 2022 hölls 16–17 juni på plats i Linköping på Konsert & Kongress. Även detta år satte pandemin sin prägel på Transportforum som blev framflyttad från januari till juni. På programmet fanns ett 60-tal sessioner och nära 260 presentationer.

Tema för 2022 års inledningssession var:

Klimatanpassning av infrastruktur för att möta klimatförändringarna.

Inledningstalare var Therése Sjöberg (SMHI), Erik Jenelius (KTH), David Bendz (SGI) och Ulrika Honauer (Trafikverket).

Sammanställning 2022 (DiVA) Länk till annan webbplats.

Med tanke på rådande pandemi beslutade VTI att forma om Transportforum 2021 från en fysisk konferens i Linköping till en digital konferens. På så sätt kunde vi göra den senaste kunskapen tillgänglig och ge möjlighet till utbyte mellan transportsektorns aktörer, trots rådande restriktioner. Konferensen genomfördes 13-14 januari 2021.

Totalt 28 sessioner genomfördes med nära 100 presentationer. 861 deltagare var anmälda till konferensen.


Tema
för 2021 års inledningssession var:

Coronakrisens påverkan på staden.

Transportforum 2020 hölls 8-9 januari 2020 i Linköping på Konsert & Kongress. Under Transportforum 2020 hölls 90 sessioner med totalt nära 350 presentationer.

Tema för 2020 års inledande session var:

Ändrade beteenden, en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle.

Medverkade gjorde bland annat Sverker Jagers, professor vid Göteborgs universitet, Annika Nordlund, docent vid Umeå universitet och Francisca Ramsberg, författare till ESO-rapporten "När det rätta blir det lätta".

Sammanställning 2020 (DiVA) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: