Man föreläser för publik.
Foto: Satu

Tidigare konferenser

Varje år arrangerar vi Transportforum. Här hittar du sammanställningar av referat från tidigare års Transportforum.

Transportforum 2021

Med tanke på rådande pandemi beslutade VTI att forma om Transportforum 2021 från en fysisk konferens i Linköping till en digital konferens. På så sätt kunde vi göra den senaste kunskapen tillgänglig och ge möjlighet till utbyte mellan transportsektorns aktörer, trots rådande restriktioner. Konferensen genomfördes 13-14 januari 2021.

Totalt 28 sessioner genomfördes med nära 100 presentationer. 861 deltagare var anmälda till konferensen.

Sammanställning 2021 (DiVA) Länk till annan webbplats.

Tema för 2021 års inledningssession var:

Coronakrisens påverkan på staden.

Transportforum 2020 hölls 8-9 januari 2020 i Linköping på Konsert & Kongress. Under Transportforum 2020 hölls 90 sessioner med totalt nära 350 presentationer.

Tema för 2020 års inledande session var:

Ändrade beteenden, en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle.

Medverkade gjorde bland annat Sverker Jagers, professor vid Göteborgs universitet, Annika Nordlund, docent vid Umeå universitet och Francisca Ramsberg, författare till ESO-rapporten "När det rätta blir det lätta".

Sammanställningen publicerar vi i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, som är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer.

Sammanställning 2020 (DiVA) Länk till annan webbplats.

Transportforum 2019 arrangerades 9-10 januari 2019 i Linköping Konsert & Kongress. Under Transportforum 2019 hölls 90 sessioner med en stor variation mellan ämnen.

Tema för 2019 års inledande session var:

Elektrifiering – möjligheter och utmaningar att nå klimatmålen.

De två huvudtalarna var Mattias Goldmann och Per Kågeson. Moderator var Karin Klingenstierna.

Sammanställningen publicerar vi i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, som är en söktjänst och ett öppet arkiv för vetenskapliga publikationer.

Sammanställning 2019 (DiVA) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: