Program

Välkommen till ett späckat tvådagarsprogram med hundratals presentationer med ny kunskap inom ett brett spektra av transportsektorn. Nytt för 2024 är bland annat att båda dagarna inleds med en gemensam session och flera workshops.

Dessutom bjuder dagarna på postersessioner, myndighetstorget och en utställning med en bred uppställning av aktörer.

Programmet är till stora delar satt, men förändringar och uppdateringar kan ske in i det sista. När konferensen närmar sig får du tillgång till konferensappen med programmet, men till dess får du ta del av en webbversion via vår eventplattform:

Program Transportforum 2024 (invajo.com) Länk till annan webbplats.

Hålltider (Konferensöversikt, start- och sluttider)

Konferensinledning dag 1: 17 januari 10.00–11.15

Inledningstema - framtid och visioner

Vilka utmaningar står vi inför och hur kan vi använda kunskapsbaserad utveckling för att lösa dem?

Kollage av huvudtalare på Transportforum.
Andreas Carlson, Philippe Crist, Tomas Svensson och Karin Klingenstierna talar på Transportforum 2024.

Talare:

 • Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister
 • Philippe Crist, Advisor for Innovation and Foresight for the International Transport Forum (ITF) presentation in english
 • Tomas Svensson, generaldirektör VTI
 • Karin Klingenstierna, moderator

Presentation av våra talare

Konferensinledning dag 2: 18 januari 08.30–09.30

Fit for 55 i praktiken

EU:s klimatlag fastställer att EU:s utsläpp ska minska med minst 55 procent till år 2030 och att EU ska uppnå klimatneutralitet senast år 2050 Hur påverkar det förutsättningarna för transportsektorn här och nu?

Talare:

 • Victoria Wibeck, ledamot i Klimatpolitiska rådet och professor vid Linköpings universitet

Presentation av våra talare

Porträttbild Victoria Wibeck.
Victoria Wibeck

Panel med företrädare för olika delar av transportsektorn.

 • Jenni Ranhagen, vd, Näringslivets transportråd
 • Jessica Alenius – vd Drivkraft Sverige
 • Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
 • Sofia Hellberg, infrastruktur och kollektivtrafikchef i Västra Götalandsregionen

För första gången innehåller Transportforum två sessioner om forskningskommunikation. Sessionerna vänder sig både till forskare och praktiker. En huvudfråga är hur förmedlandet och mottagandet av vetenskaplig kunskap kan göras enklare och effektivare.

Forskningskommunikation session: 17 januari 13.30–15.00

Presentationer av:

 • Cissi Askwall, samordnare Vetenskapsrådet
 • John Hultén, föreståndare K2
 • Malin Henriksson, senior forskare VTI
 • Gruppsamtal om effektiv kunskapsförmedling

Forskningskommunikation session: 18 januari 10.00–11.00

Panelsamtal om forskarens roll i samhällsdebatten. Deltagare:

 • Ulrika Björkstén, generalsekreterare Vetenskap och allmänhet
 • Maria Bratt Börjesson, professor VTI
 • Brit Stakston, mediestrateg
 • Mats Eklund, professor Linköpings universitet

Moderator: Mikael Sönne, kommunikatör VTI

Hålltider

Här hittar du hålltider för start, slut, lunch, fika och nätverkskväll.

Dag 1: Onsdag 17 januari

Hålltider onsdag den 17 januari.

Tid

Programpunkt

8.00‑10.00

Registrering och utställning öppnar.

Fika i anslutning till utställningen

10.00‑11.15

Inledning i Crusellhallen

11.30‑12.30

Sessioner pass 1 - temasessioner

12.30‑13.30

Lunch

13.30‑15.00

Sessioner pass 2

15.00‑15.30

Jubileumsfika i anslutning till utställningen på Konsert och Kongress och på Scandic Frimurarehotellet

15.30‑17.00

Sessioner pass 3 och posters

17.15‑18.30

Workshops

19.00

Mottagning, middag och nätverkskväll

Dag 2: Torsdag 18 januari


Hålltider torsdag den 18 januari.

Tid

Programpunkt

8.30‑9.30

Inledning i Crusellhallen

9.30‑10.00

Fika i anslutning till utställningen

10.00‑11.30

Sessioner pass 4 - temasessioner

11.30‑12.30

Lunch

12.30‑14.00

Sessioner pass 5

14.00‑14.30

Fika i anslutning till utställningen på Konsert och Kogress och på Scandic Frimurarehotellet

14.30‑15.30

Sessioner pass 6 och workshops

Senast uppdaterad: