Konferensbidrag Transportforum 2024

Kvinna föreläser.
Foto: Fotograf Satu AB/VTI

Call for Abstracts till Transportforum 2024 är nu stängt. Tack för alla inskickade bidrag.

Transportforum är indelat i 11 ämnesområden. Alla inskickade abstract har granskats i de elva ämneskommitéerna och alla som skickat in bidrag har nu fått besked om bidraget blivit antaget eller inte.

Ämnesområden för Transportforum

Har du frågor om abstract? Kontakta:

abstracts.transportforum2024@appinconf.com

Senast uppdaterad: