Kvinna föreläser.
Foto: Fotograf Satu AB/VTI

Konferensbidrag Transportforum 2024

Call for Abstracts är öppet till Transportforum 2024. Transportforum är indelat i 11 ämnesområden.

Inlämningen av abstracts är öppen 2 maj–25 augusti 2023.

Förbered gärna ditt abstract och tänk på att:

  • språket ska vara svenska eller engelska
  • ditt abstract får innehålla max 500 ord
  • dela in texten under rubrikerna: introduktion, metod, resultat, slutsats samt referenser.
  • du inte kan lägga in några bilder
  • eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.

Se över noga vilket ämnesområden som är mest relevant för ditt bidrag. Ämnesområden för Transportforum

Inlämning av bidrag sker via konferensverktyget Invajo.

Välkommen med ditt bidrag!

Frågor?

Har du tekniska frågor om abstractsystemet, skriv till:

abstracts.transportforum2024@appinconf.com

Senast uppdaterad: