Talare på en scen och åhörare.
Foto: Satu

Om Transportforum

VTI anordnar Transportforum varje år sedan 1984. Konferensen, som är störst i sitt slag i Norden, vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. I centrum för konferensen står ny kunskap och ömsesidigt utbyte. Plats för konferensen är Linköping Konsert & Kongress.

Som deltagare på Transportforum kan du under två dagar välja mellan upp till ett 90-tal sessioner med flera hundra presentationer och workshops. Du får tillgång till den senaste kunskapen inom området och möjlighet att nätverka med övriga upp till 1 700 besökare på konferensen.

Till Transportforum kommer företrädare för statliga myndigheter, kommuner och landsting/regioner, transportbranschen, konsultföretag och organisationer. Du träffar forskare från universitet, högskolor och forskningsinstitut. Och många fler.

Du som vill dela med dig av din kunskap på Transportforum har möjlighet att lämna in konferensbidrag under våren och sommaren före nästa konferens. Bidragen bedöms av 11 ämneskommittéer, som väljer ut vilka som får möjlighet att föreläsa. I ämneskommittéerna ingår företrädare för myndigheter, universitet, företag inom transportområdet och kommuner. Ämneskommittéerna och VTI sätter tillsammans ihop konferensprogrammet.

Senast uppdaterad: