Intrångsskydd

Bildtext
Foto: Jan Wenäll, VTI

Från och med 2023 kan VTI:s krockbana erbjuda provning av intrångsskydd enligt metoden IWA 14-1:2014 (International Workshop Agreement 14-1:2014). Metoden används för att utprova och klassificera anordningar som ska stoppa medvetna attacker med fordon.

I metoden IWA 14-1:2014 finns det nio olika storlekar på fordon som kunden ska välja på och man kan också välja på sju olika provhastigheter, från 16 km/h till 112 km/h. Metoden beskriver cirka 30 olika möjliga testkonfigurationer.

Ovanligt med metoden är att provet inte fokuserar på säkerhet för fordonets förare, utan mera på att effektivt få stopp på fordonet. Ett av de mera viktiga resultaten av provet är hur lång sträcka förbi hindret som fordonet eventuellt lyckas passera.

Provning av intrångsskydd på VTI:s krockbana på uppdrag av norska staten. Film: Jan Wenäll/VTI
Senast uppdaterad: